„Legum servi sumus ut liberi esse possimus.“
„Jsme podrobeni zákonům, abychom mohli být svobodní.“
CICERO

Fotogalerie

JUDr. JANA FRÁŇOVÁ, advokát

SEKRETARIáT
Mobil: +420 722 705 618