„The people who are crazy enough to think
they can change the world are the ones who do.“
- Apple's "Think Different" commercial, 1997

Specializace

Sportovní právo – zkušenosti z více než dvanáctileté intenzivní praxe v mezinárodním rozsahu, právní služby českým i zahraničním sportovcům, renomovaným fotbalovým klubům a sportovním a marketingovým agenturám, návrhy řešení smluvních vztahů se sportovním prvkem, poskytování právních konzultací a právního zastoupení při řešení konkrétní právní situace nebo sporu, zpracovávání odborných právních stanovisek a due diligence, sportovní legislativa.

Mediální právo, osobnostní práva, využití osobnostních práv v obchodních vztazích, sportovní reklama a marketing.

Komunikace v cizích jazycích
Právní služby poskytujeme rovněž v italštině a angličtině.

  • Sportovní právo
  • Marketingové právo
  • Ochrana a využití osobnostních práv
  • Právo na ochranu dobré pověsti
  • Právo duševního vlastnictví, zejména ochranné známky
  • Mediální právo
  • Rozhodčí řízení
  • Právo k nemovitostem
JUDr. JANA FRÁŇOVÁ, advokát

SEKRETARIáT
Mobil: +420 722 705 618